29 точки на редовната сесия в Ямбол

Общо двадесет и девет точки разгледаха местните парламентаристи днес на редовната сесия на общинския съвет в Ямбол.

При липсата на приет държавен бюджет общинските съветници гласуваха разчет на община Ямбол за 2023 година, който приеха с 19 гласа „за“, 3 – „против“, 9 – „въздържал се“.

Постоянната комисия „Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология” предложи изграждане на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на квартал „Каргон“ на стойност 50 хиляди лева. Предложението беше прието от общинските съветници.

Съветниците гласуваха за срок от 5 години да бъдат предоставени три апартамента-частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол, както и един апартамент на Държавен куклен театър „Георги Митев-Жоро“ – Ямбол.

По покана на Министерство на регионалното развитие и благоустройството Община Ямбол ще участва като партньор при кандидатстване с проектно предложение по програма УРБАКТ IV 2021-2027 за създаване на мрежа за съвместно планиране с участието на местни власти и техните партньори от цяла Европа. Това решиха общинските съветници в Ямбол.

Общината ще осигури необходимото финансиране, представляващо 5% от одобрената безвъзмездна помощ, чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите по проекта.

Срокът за кандидатстване по програмата е 31 март 2023 година.

Община Авилес, Испания, също отправи покана за включване на Община Ямбол в мрежа за съвместно планиране по програма УРБАКТ на ЕС.

Авилес е водещ партньор в мрежата от общини, имащи индустриален характер или такива, планиращи развитие в тази насока, съчетано с прилагане на европейските политики по отношение на Зелената сделка и дигитализацията.

Мрежата за планиране на действия, ръководена от Авилес, Испания, ще бъде съставена от градове с индустриален опит от Испания, Полша, Португалия, Черна гора, Гърция и Италия с обща цел: да се постигне баланс между промишлените дейности, които водят до просперитет в отделните региони и техния ангажимент да превърнат градовете си в модерни, устойчиви и технологични общности с високо качеството на живот за гражданите.

Общински съвет – Ямбол прие и Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2023 година. Кметът Валентин Ревански отправи предложение към шестте ямболски читалища: „В края на годината, след като си направят отчета, да опишат и каква посещаемост имат техните събития, има ли граждани и юридически лица, които ги подкрепят финансово.“

Пълният запис от заседанието на Общински съвет – Ямбол е публикуван в сайта на Община Ямбол.