25 млрд. лв. постъпления в НАП за 2020 г.

Над 156 милиона внесени от НАП Ямбол в бюджета

Бизнесът и гражданите с безпрецедентно висок дял на доброволно плащане

 

Близо 25 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите  през 2020 година, което е с над 700 млн. лв. над планираното и с над 1,1 млрд. повече от предходната 2019 г., отчитат от НАП. Въпреки коронакризата, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от приходната агенция. Запазва се тенденцията за ръст на постъпленията в хазната, като за миналата година той е около 5% спрямо предходната, допълват от ведомството. От офис Ямбол постъпленията са над 156 милиона лева.

 

През 2020 година данъчните приходи възлизат общо на 14 млрд. лв. От тях над 2,6 млрд. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 3,7 млрд. лв. от данък върху доходите на физически лица. Постъпленията от данъка върху добавената стойност са 7,6 млрд. лв. Приходите къв републиканския бюджет от офис Ямбол възлизат на 63 милиона лева.

 

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 10,6 млрд. лв., като от тях 6,3 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 2,7 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и 1,5 млрд. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Приносът на Ямбол е съответно 56 милиона лева от осигурителни вноски към НОИ, 25 милиона към НЗОК /национална здравноосигурителна каса/ и 12 милиона за Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/.

„2020, освен всичко друго, се оказа и година на ясно изразена данъчна солидарност. Някои икономически сектори бяха тежко засегнати, други преживяха подем, но общото е, че независимо от трудностите, бизнесът и гражданите коректно спазваха ангажиментите си към бюджета. Ценим високо това“, каза по повод рекордните постъпления в НАП изпълнителният директор на агенцията Галя Димитрова.