25 години от създаването на Областна администрация Ямбол

Днес се навършват 25 години от създаването на Областна администрация Ямбол.
Създаването на 28 административни области е утвърдено с Указ №1 на президента от 5.01.1999г.
За пръв областен управител на област Ямбол е назначен Рупен Манавян. Той остава на поста областен управител до 6 април 2000 година.
Областните управители назначавани с решение на Министерски съвет от тогава до сега са Рупен Манавян, Николай Николов, Минчо Спасов, Надя Данкинова, Васил Петров, Йордан Коев, Николай Пенев, Таня Димитрова, Димитър Иванов, Георги Чалъков и Васил Александров.
Към настоящия момент областен управител на област Ямбол е Биляна Кавалджиева-Димитрова.
“Поздравявам всички колеги, от Областна администрация Ямбол, като им пожелавам да бъдат все така трудолюбиви и целеустремени. Нека не забравяме постигнатото от всички предходни Областни управители. Гради новото, уважавайки постигнатото!”, каза областният управител Биляна Кавалджиева-Димитрова.