20 декларации подадоха ямболлии в първия ден от кампанията

 

   В офиса на НАП Ямбол данъчната кампания стартира на 10 януари, с подаването на 12 декларации за доходите на физическите лица. Първият вписан в системата формуляр беше за ползване на данъчни облекчения за деца, каквито бяха и останалите 10 декларации. Само един клиент декларира суми от наем. Освен на гишетата в салона за обслужване на клиенти, декларации се подават и онлайн с електронен подпис или с персонален идентификационен код. В първия ден от кампанията чрез сайта  на приходната агенция бяха подадени 8 декларации. Данъчната си декларация може да подадете и в пощенските клонове. В началото на март 2023 г., след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея могат да бъдат вписани автоматично данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg и на телефоните на Информационния център на НАП: 02/9859 6801 или 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.