2 347 училища и 1 799 детски градини в страната отварят врати на 15 септември

В 2347 училища и 1799 детски градини в цялата страна ще се обучават деца и ученици през новата 2022/2023 учебна година. Това съобщи Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.
През лятото имаше ремонти в близо 900 училища, като в преобладаващата част вече са приключили. В около 60 училища ремонтните дейности ще продължат, но за учениците ще бъдат осигурени условия за нормален учебен процес.
Безплатните учебници и учебните комплекти за учениците до VII клас вече са доставени, има учебници и за ученици с нарушено зрение, за обучаващите се в европейските училища.
Личната карта на всеки ученик е единственият документ, който остава на хартия, а бележникът може да е на хартия или електронен по решение на училищата.
В момента МОН събира информация за обезпечеността на учебните заведения с горива за отопление и след анализ ще реагира, за да не се стигне до прекъсване на учебни занятия или преминаване в обучение от разстояние в електронна среда.
Учебната година ще започне присъствено и ще протича съгласно изискванията и насоките на здравните власти.