19 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации, от 2005 година всяка трета неделя на м.ноември е обявена за Световен ден на възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. На този ден в редица страни по света се отдава почит и внимание към загиналите и пострадалите от пътнотранспортни произшествия. 
      Този специален възпоменателен ден е нужен, за да се отдаде  всеобщо признание за загубата, за болката, за страданието на жертвите и техните близки. Той се е превърнал и във важен инструмент на борбата с безразсъдното шофиране, на превенцията на тези тежки инциденти, които оставят своите тежки последици. Денят за възпоменание е учреден с цел хората по цял свят да се замислят за огромните и тежки загуби, които човечеството понася от катастрофите по пътищата. 

      На този ден би трябвало всички да се замислят лично за своето поведение на пътя, да анализират грешките и да вземат решение да не допускат риск в пътното движение.  

      Сигурността на движението по пътищата зависи от личния принос и отговорността на всеки един участник, макар той да изглежда малък и недостатъчен. Съвкупността от добронамереност, дисциплина и толерантност на стотици хиляди хора едновременно би осигурила една по-здравословна и безопасна среда на пътното движение.

     Тази година на 19 ноември 2023 г. България отново  ще се присъедини към събитията, които са в подкрепа на пострадалите при пътнотранспортни произшествия, както и на техните роднини и близки. В световен мащаб акцентът продължава да е поставен върху паметта за фаталните събития, но и към силата на помощта и съпричастността, изразени и с вярата.
    Ние НЕ искаме животът ни да е спомен за жертвите, а искаме да го живеем ЗАЕДНО!                                         

   Благодарим на всички, които  се отнесят с уважение и почит към паметта на загиналите при пътнотранспортни произшествия и подкрепят техните семейства и към онези, които са пострадали при пътни катастрофи и се възстановяват от преживените травми.