175 години от рождението на Христо Ботев

   На 6 януари 1848 (нов стил), 25 декември 1847 (стар стил), се ражда Христо Ботьов Петков, известен още като Христо Ботев.

   Учи в Калофер, Карлово, Одеса. През лятото на 1868 г. Ботев се записва в четата на Жельо Войвода, на която е определен за секретар. Тогава написва стихотворението „На прощаване“. По различни причини четата се разпада и не преминава Дунава. През 1871 г. издава първия си вестник „Дума на българските емигранти“.

   След удара, нанесен на Вътрешната революционна организация, след обесването на В. Левски и колебанията на Л. Каравелов, начело на БРЦК застава Ботев. През май 1876 г., вследствие новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става неин войвода. Прехвърляйки се на българския бряг чрез кораба „Радецки“ в района на Козлодуй четата на Ботев се отправя към Балкана.

 
 

20 велики цитата от Христо Ботев

***

„В продължение на 8 години аз видях всички наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора.“

„Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе.“

„Нашият народ има свой особен живот, особен характер, особна физиономия, коя го отлича като народ – дайте му да се развива по народните си начала, и ще видите каква част от обществения живот ще развие той, дайте му или поне не бъркайте му да се освободи от това варварско племе, с кое той няма нищо общо, и ще видите как ще той да се устрои.“

„Радостта ми няма граници, като си наумя, че „моята молитва“ се сбъдва.“

„Мрачна и жалостна е нашата история от падането ни под турците дору до днешните времена, тежък и възмутителен е животът на свободолюбивия някога български народ! Страшен хомот, какъвто тежи и до днес на врата му, гъбясал от векове и запрегнат с ятаган вместо жегли; тежки вериги, ръждясали от кърви и сълзи, вериги, в кои са заковани и ръце и нозе, и ум и воля, и в кои и до днес пъшкат бащи и майки, братя и сестри, дядове и синове…“

„Блазе му, който умее за чест и воля да мъсти…“

„Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.“

„Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!“

Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.
От „Към брата си“

„Маслото не разваля яденето, а похвалата не произвежда пагуба за кесиите.“

„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“