1691 души смениха личния си лекар

В периода от 1 до 30 юни 2019г. 1691 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1176 граждани, за община Стралджа – 97, в община Тунджа 277 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 74, за Болярово – 20 и от друг здравен район нов избор са направили 47 здравноосигурени лица.

          За сравнение, през месец декември 2018г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 2056.

          Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец декември 2019г.

 

     РЗОК – ГР. ЯМБОЛ