169 милиона лева приходи отчете НАП Ямбол за миналата година

Офисът на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Ямбол завърши 2021 година с внесени в Републиканския бюджет над 169 милиона  лева, от които 65 млн. 800 хиляди лева данъци и 62 млн.400 лева осигуровки. Резултатът е с близо 13 милиона лева повече от миналата година. Най-голям е ръстът в приходите от корпоративен данък – 24,5%, което е повече с 3 млн. лева в сравнение с 2020 г. Приходите от данъка върху доходите на физическите лица са с ръст от 12,7% – внесени в повече са 4  млн. лв. Данъчните приходи нарастват са над 63 милиона лева или над 2 милиона лева повече в сравнение с предходната година. При осигуровките ръстът е 12 %, а това са 11 млн. лв. повече от 2021 г.Чрез ПОС устройства, без такса гражданите на Ямбол са платили 9 милиона 336 хиляди лева.

„В тази трудна за всички година, при работа в необичайни условия, основен наш  приоритет бе насърчаването на доброволността на плащанията. Резултатите показват, че този подход  постига значително по-добър ефект, отколкото прилагането на принудителните мерки. Отчитаме повече декларирани приходи,  внесени доброволно повече данъци, включително и просрочени задължения.  Увеличаваме броя на електронните услуги, продължаваме да подобряваме качеството и бързината на обслужването на нашите клиенти“, коментира териториалният директор на НАП Бургас г-жа Татяна Кънчева, която отправи и благодарност за постигнатите добри резултати към служителите от дирекцията.

Непрекъснато се увеличават притежателите на персоналния идентификационен код (ПИК) на НАП, чрез който освен всичко останало, може и дистанционно да се контролират работодателите по отношение на сключени договори и заплащане на дължимите осигуровки.

            От НАП Ямбол апелират към всички жителите на областта да изискват касови бележки и да продължават да упражняват активен граждански контрол върху търговските обекти.