16 ноември – Ден на толерантността

На тази дата през 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.

Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.

      Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
     За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.   
   Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
     Можем просто да проверим дали сме толерантни помежду си – когато сме колата и закъсняваме за работа или среща, когато чакаме пред лекарските кабинети или се запознаваме с новите приятели на децата.
    Дали сме само привидно любезни и тази привидна любезност дали е форма на толерантността или на най-обикновено лицемерие?
     Дали, когато извръщаме очи от просяците по улиците, от безпризорните деца и незабелязвайки проблемите на хората, които не могат да се справят със собствената си бедност, дали  сме хора по своему толерантни и дали това не ни поставя в другата категория – на нечувствителните, нетолерантните и духовно бедните хора?
       Дали отбягваме да работим с хора от малцинствата?
     Дали когато при нас търсят работа хора с увреждания или такива в неравностойно социално положение ние ги игнорираме, за да не си създаваме допълнително главоболия и да си усложняваме излишно работата?
      Нетърпимостта е противоположното на толерантността. На нетърпимостта се противодейства чрез възпитание в дух на толерантност. „Възпитанието в дух на толерантност започва с обучаването на хората на това, в какво се състоят техните общи права и свободи, за да се осигури осъществяването на тези права, и с поощрение на стремежа към защита на правата на другите. „.
    Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.
 
    Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.
 

     Когато говорим за толерантност на едно общество може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност.
      И ако досега не сме мислили над тези въпроси, може да го направим именно на 16 ноември.

                                             
                                                     Опознай различните от теб!
Принципи на толерантността:     
  
– Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
– Един за всички, всички за един!
– Рамките ограничават човешкия дух.
– Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
– Не издигай стени!
– Търпение, доброжелателност, разбиране.
– Не бъди безразличен!
– Обичай!
– Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
  Това е да бъдеш ЧОВЕК!