16 март – международен ден на астрономическите обсерватории

   Днес е Международният ден на астрономическите обсерватории, отбелязан е за пръв път през 1990 година в Италия по инициатива на Асоциацията на италианските астрономически обсерватории. През 1994 г. е отбелязан и във Франция, през 1995 г. – в още 6 европейски държави.
Чества се близо до деня на пролетното равноденствие, с цел разпространение на знанията по астрономия.
      В България има 14 астрономически обсерватории, като най-голямата е Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен.
 
 
Астрономическата обсерватория и планетариум в град Ямбол е открита през 1971 г., като тогава е третия подред съществуващ планетариум в България. Тук се провеждат курсове, кръжоци, различни семинари, предвидени за хора на всякаква възраст – от ученици до по-възрастни. Изнасят се 74 лекции в областта на астрономия, география, физика, биология и др.  
Честит празник!