16 април – Ден на конституцията

Професионален празник на българските юристи и на съдебните служители

Годишнина от приемането (16 април 1879) на Търновската конституция от Учредителното народно събрание (1878), свикано в Търново (дн. Велико Търново) на 10 февруари 1879 г. и закрито в деня на приемането й. До 1991 г. денят се отбелязва на 4 декември като Ден на Конституцията и на юриста съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския съвет от 1979 г. На 16 април се отбелязва по инициатива на Съюза на юристите в България и с Решение 56 на Министерския съвет от 12 март 1991 г., когато е обявен за Ден на Конституцията и Професионален празник на българските юристи. С Решение 879/16 декември 2010 г. на Министерски съвет е обявен и за професионален празник на съдебните служители.

Честит празник, български юристи!