15 хиляди за благотворителната кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”

Близо 15000 лева са постъпленията в специализирания фонд за лечение на тежкоболни ямболски деца и младежи. Средствата бяха събрани в рамките на Коледната благотворителна кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”. Приходите са основно от продажба на специалните поздравителни картички на цена от 1 лев, с рисунки на ямболски деца, отличени в конкурса на тема „Коледа”. Част от постъпленията са и от директни дарения по сметката на кампанията. Традиционната инициатива, провеждана под патронажа на кмета Георги Славов, стартира за девети  пореден път през ноември 2016 г. и към нея се присъединиха хиляди граждани, много фирми, институции и неправителствени организации.

Чрез ямболската кампания ежегодно се попълва фонд от целеви средства, които се разпределят през годината за подпомагане на деца и младежи до 30-годишна възраст, които се нуждаят от спешно лечение, което не се заплаща от НЗОК или други доброволни здравноосигурителни фондове.

През изминалата 2016 г. бяха отпуснати общо 13 000 лв., по постъпили и одобрени 5 заявления за подпомагане. Средства от фонда на кампанията бяха предоставени в помощ на случаи, касаещи увреждане и дисфункция на главния мозък, детска церебрална парализа, също така за операция на гръбначен стълб и лъчетерапия в болница в Истанбул, както и за закупуване на сензори за непрекъснато наблюдение на глюкозата на пациент. От специалния фонд бяха предоставени средства и за изключително тежък случай на остра лимфобластна левкемия. 

За своите осем издания досега, по кампанията бяха събрани близо 100 000  лева, с които бяха подпомогнати 37 деца и младежи в труден за тях и семействата им момент. С остатъка от предходен период и новопостъпилите средства, към момента във фонда са налични 25 555 лева.

Отпускането на помощта става на основата на становище на специална  лекарска комисия и с решение на сформирния Обществен съвет, в който влизат представители на община Ямбол, общински съветници, директори на здравни заведения и на РД „Социално подпомагане”, представители на неправителствени организации и медии.

Кандидатстването за помощ става след попълване на заявление по образец в Центъра за услуги и информация на Община Ямбол. Допълнителна информация – на тел.: 046/ 681 405.

Дарения в подкрепа на кампанията се приемат целогодишно по банкова сметка: BG 13 SOMB 91308424420344, код за вид плащане: 445100. ОБЩИНСКА БАНКА АД, SOMBBGSF, за кампанията „Подай ръка – спаси живот“.