148 години от обесването на Васил Левски – поклонение

19 ФЕВРУАРИ, 2021 Г. (ПЕТЪК)
НАЧАЛО: 13.00 ЧАСА̀
МЯСТО: БАРЕЛЕФА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА
В ДВОРА НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЯМБОЛ


● ЗАУПОКОЙНО ПОСЛЕДОВАНИЕ В ПАМЕТ НА ЙЕРОДЯКОН ИГНАТИЙ
● ЛЕВСКИ – В НАС И ВЪВ ВРЕМЕТО…
● КЛЕТВА НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
● ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ