145 години Български Червен кръст

На 25 октомври 2023 г. се навършват 145 години от създаването на първото червенокръстко дружество в България и на този ден Българският Червен кръст отбелязва своя рожден ден!

Нашата мисия е да бъдем там, където са бедата и болката. Хилядите доброволци на организацията помагат на нуждаещи се при бедствия и кризи, на социално слаби и уязвими групи в обществото, на болни и самотни хора.

Силата на БЧК вече 145 години е в отстояването на фундаменталните принципи Червения кръст – хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Българският Червен кръст подпомага държавата и подкрепя нейните структури при ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи.

Доброволците и служителите на организацията безрезервно помагат за преодоляване на последиците от бедствия, подкрепят и се грижат за пострадалите, осигуряват хуманитарна помощ на нуждаещи се групи от обществото, предоставят хранителни продукти по европейски програми, самоотвержено работят в областта на първата долекарска помощ и по психосоциална подкрепа. Планинските спасители на БЧК денонощно са в готовност да спасяват пострадали и изгубени хора в планината, а Водноспасителната служба на организацията подготвя спасители за осигуряване на безопасността около водните площи, работи усърдно с децата и учениците за създаване на умения по плуване и за адекватна реакция при водни инциденти. Младежкият Червен кръст е една от най – добрите младежки структури в страната, Европа и света!

Днес в Българския Червен кръст броят на членовете и доброволците се измерва с хиляди. Това е армията, която осъществява своите добри дела с подкрепата и помощта на българския народ и на държавните институции. Благодарни сме, защото обединени, ръка за ръка сме много по-силни и много по-бързо стигаме до хората, за да им помогнем. Затова 145 години помагаме заедно!

 

Честит празник на всички!