140 години?

140 години?
От Освобождението на България?
Сериозно?
След цели 140 години от всичко
запомнихме само –
„всякой гледа само да бъде напред”.
Никой няма да „събуждам”!
„Събуждането” оказа се опасно.
Има една справедливост.
Ако можем да си я позволим.
Сами.
Страх!
Това е!
Не ние.

Той да го е страх.
Тях да ги е страх!
Щото още не са видели
„ведно да се бият живи и умрели”.
Дали сега ще разберем
или късно…
просто калкулация.
Ако още нищо не сте разбрали,
ето ви простичко:
Не ви ли идва вече да изкрещите –
Аз съм справедливостта!
И идвам!
Не е време за празник.
Време е за война.
Като почнем от себе си.
140 години?
Честит ни празник!
Фейсбук опълченци.

Румен Гърдев