„140 години помагаме заедно!“

В навечерието на 140 годишнината от създаването на Български Червен кръст, Ямболската Червенокръстка организация проведе координационна среща, която протече под мотото „140 години помагаме заедно!“. Срещата се организира по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по ОП „Околна среда“. Участници в срещата бяха партньори от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Ямбол, Регионално управление на МОН – Ямбол, Директори на училища в града, доброволци на Български младежки Червен кръст, служители от ОС на БЧК – Ямбол и медии.


Инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол представи участниците в координационната среща, запозна ги с основна цел и дейности по проекта. Г-н Филипов, подчерта полезността на проекта, който пряко кореспондира с мисията на организацията ни да работим за подпомагане на най-уязвимите лица от обществото и направи паралел с мотото на честванията на празника „140 години помагаме заедно!“.
Съвместно с партньорите бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта и ангажиментите на всеки един от тях. Специално внимание бе отделено за нуждата от непрекъсната координация между всички страни, участници в проекта за осигуряване на безопасност и защита на децата, участващи в него.
Участниците в срещата се обединиха около идеята, че чрез проекта децата ще придобият теоретични и практични знания и умения, които ще им бъдат полезни в живота и ще ги подготвят за реакция в кризи.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол