140 години БЧК – 140 години помагаме заедно

БЧК е създаден непосредствено след Освобождението в помощ на нуждаещите се лица.
140 години БЧК следва своята мисия за опазване на човешкото здраве и живот, за намаляване на страданието за подкрепа на пострадалите при бедствия, аварии и кризи при планински и водни инциденти.
Над 18 000 доброволци в цялата страна, прилагат принципите на организацията ни. Хуманността е израз на нашата мотивация. Безпристрастно служим на най-уязвимите, като винаги запазваме своята неутралност и независимост. Нашата същност е доброволчеството. Единството и универсалността ни гарантират, че нашите локални действия са неделима част от една глобална солидарност.БЧК – Ямбол благодари и отдава заслужено признание на всички доброволци, членове и симпатизанти на БЧК – Ямбол, които подкрепят хората, имащи нужда от помощ и съчувствие. Изказваме благодарност на доброволците, защото те са хора с изключително отзивчиви сърца, готови да помогнат във всеки един момент на хората попаднали в беда.
Пожелаваме им много здраве, сили и вдъхновение за успешна реализация в тяхната хуманна и достойна дейност!
Благодарни сме и на нашите партньори, които ни помагат в реализирането на хуманната ни дейност, благодарениe на тяхната съпричастност ние достигаме до повече хора в нужда.
Признателни сме за подкрепата Ви!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

С УВАЖЕНИЕ, 
Д-Р АНТОАНЕТА АНТОНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА БЧК-ЯМБОЛ

 

ИНЖ. МИТКО ФИЛИПОВ
 ДИРЕКТОР НА ОС НА БЧК-ЯМБОЛ