14 кандидати за съдебни медиатори в Съдебен център по медиация в Окръжен съд – Ямбол

Писменият тест ще се проведе на 10 май 2024 г. от 10.00 ч.

 

Всички 14 кандидати, подали заявления и документи за участие в процедурите за подбор на съдебни медиатори в Съдебен център по медиация в Окръжен съд – Ямбол са допуснати до следващия етап, когато ще се проведе писмен тест, реши комисията, назначена със заповед на председателя на Окръжен съд – Ямбол и съставена от представители на Висш съдебен съвет, Министерство на правосъдието, съдии и адвокати. За Съдебния център по медиация в Окръжен съд – Ямбол местата са 4.

Писменият тест ще се проведе на 10 май 2024 г. от 10.00 ч. в сградата на Съдебната палата, заседателна зала № 418, ет. 4.

Пълният текст на документите за извършване на подбор на съдебни медиатори, в съответствие с Наредбата за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, е публикуван в интернет сайта на Окръжен съд – Ямбол.

 

 

                                                                                   

                                                                    Катя Няголова

                                                                          Връзки с обществеността