13 ямболлии отличени за 30 години служба в приходната администрация

Тринадесет служители на териториалната дирекция на НАП Бургас получиха поздравителни адреси, подписани от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов. Поводът е 30 години работа в данъчната администрация, от нейното обособяване като самостоятелна структура през 1991 година.  Адресите бяха връчени от заместник териториалния директор на НАП Бургас Кирил Пологов и Елена Капитанова, директор на дирекция „Контрол“ в Териториалната дирекция. Те благодариха на своите колеги с 30 годишна служба за проявената всеотдайност, професионализъм, лоялност и положително отношение към работата и екипа.  „Предавайте натрупания опит на по-младите колеги, това е вашият изключително ценен капитал, бъдете ментори, напътствайте. Уважението, което получавате е напълно заслужено!“, заяви при връчването заместник териториалният директор на НАП Бургас.

            С Постановление на Министерски съвет от 11 октомври 1991 година, данъчната администрация в България е обособена като самостоятелна структура, в която сега работят около 8 000 души. Днес Националната агенция за приходите е   партньор на гражданите и бизнеса, като улеснява доброволното изпълнение на данъчно-осигурителните задължения и събира приходи в хазната. С непрекъснатото усъвършенстване на информационните системи и нарастващ брой   на електронните услуги, приходната агенция заема първо място по отношение нивото на дигитализация сред останалите администрации в България.