126 ямболски семейства са подпомогнати с еднократна финансова помощ от Община Ямбол

През 2021 година Община Ямбол е подпомогнала 126 семейства по Наредбата за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането на деца в Ямбол. Общият финансов ресурс е в размер на 53 300 лв. /петдесет и три хиляди и триста лева/.

Наредбата е публикувана на сайта на Община Ямбол: https://yambol.bg/uploads/CB00E3C3321C0CA79DCEB0A41EC9B25C 

Тя е в сила от 18 януари 2021 година и е създадена по предложение на кмета на община Ямбол Валентин Ревански.

Кандидатите, които трябва да са навършили 18-годишна възраст, имат възможността да изтеглят и заявление-декларация от сайта.

Специализирана комисия, която включва председател – началник отдел „Хуманитарни дейности“, секретар – длъжностно лице от общинска администрация, отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“, двама общински съветници, определени с решение на Общински съвет, разглежда и одобрява документите на кандидатите за отпускане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането на деца в Ямбол.

Комисията заседава веднъж месечно, преглежда индивидуално всяко постъпило заявление – декларация и излиза с предложение за отпускане или отказ на еднократната финансова помощ.

Тя се изплаща за всяко родено/осиновено първо, второ, трето и четвърто дете. Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на определени изисквания за всяко новородено или осиновено до четвърто дете включително, е:

– за първо дете родителите/ осиновителите получават 200 лева;

– за второ бебе финансовата подкрепа е 400 лева;

– за трето или четвърто новородено родителите/ осиновителите получават 800 лева.

В случай, че поне единият от тях е с висше образование, размерът на еднократната помощ, определен според ал. 2, се завишава с 50%.

При раждане/осиновяване на близнаци, тризнаци и т.н., тя се изплаща за всяко дете в размер на 500 лева, независимо от поредността на децата.