120 години от рождението на Джон Атанасов – бащата на компютъра

    На 4 октомври 1903 г., преди 120 години, е роден Джон Атанасов –  „бащата на компютъра“.  Неговият баща Иван Атанасов е български емигрант от с.Бояджик, община „Тунджа“. Майка му Айва Парди е учителка по математика. В периода 1939-1942г. Джон Атанасов и Клифърд Бери работят по проектирането и усъвършенстването на ABC – Atanasoff-Berry Computer. В него използват няколко нови принципа, които се прилагат и до днес в съвременните компютри:
– Първото приложението на двоичната бройна система в електронна сметачна машина;
– Първата регенеративна памет;
– Логическите схеми като елементи на програма, подобни на тези, които се използват днес;
– Електронните елементи като носители на данни.

4 октомври е Ден на информационното общество – Професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика! Честит празник!