12 октомври – Ден на българската община

12 октомври е и честваме Деня на българската община. На тази дата през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г. делегатите  на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.

Оттогава на този ден всяка година в България се организират различни по мащаб местни и национални инициативи, чиято цел е популяризиране дейността на местната власт и стимулиране на по-активно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

Екипът на yambolpress.bgчестити празника на всички служители в българските общини, като им пожелава здраве, ентусиазъм за много успехи и професионално удовлетворение!