116 316 души в област Ямбол с право на глас

По общини гласоподавателите се разделят така: 

Ямбол – 68 895 души
Тунджа – 19 945
Елхово – 14 013
Стралджа – 10 375
Болярово – 3088

На територията на областта са разкрити 234 секции, пет от които са подвижни.  В Ямбол има и машинно гласуване в 11 секции  – №33, №34, №35 и №36 в ОУ „П. Р. Славейков“ и в избирателни секции №78, №79, №80, №81, №82, №83 и №84 във факултет „Техника и технологии“. В  Стралджа секциите с машинно гласуване са три. 

 В секционните избирателни комисии в областта са ангажирани 1828 души. В Ямбол членовете на СИК са 902,  разпределени в 102 секции. В община „Тунджа“ те са 369 за  51 СИК,  в Стралджа  – 214 за 30 секции, в Елхово,  – 220 също за 30. В община Болярово секциите са 21, а членовете на комисиите  123.
 

По данни на НСИ от 2014 г. жителите на областта са 125 724. 

%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8