10 милиона повече по националния план за действие по заетостта

Националният план за действие по заетостта за 2021 година, както и актуалните програми и мерки на Комисията по заетост представи директорът на дирекция „Бюро по труда” – Ямбол Татяна Чанкова. Бюджетът на националния план за 2021 година е в размер на 83 млн. лева, с 10 млн. лева повече от предходната година. Предвидено е около 15 000 лица да започнат субсидирана заетост и около 11 600 лица да бъдат обучени в различни професии. Увеличават се и някои от възнагражденията, които се изплащат по различните програми  и мерки.

За тази година, за област Ямбол, е предвидена реализация на Регионална програма за заетост, като бюджета, който е заложен е завишен спрямо предходната година и от 121 535 лева, той става 213 608 лева, което е завишение с около 75%. Националният план за заетост и всички данни в него са общодостъпни за всички граждани.

През 2021 година продължава и реализацията на антикризисните мерки свързани с Пандемията. До 16 февруари 2021 г., по схемата „Запази ме“, са изплатени 218 126 лева  за 439 работника, като обработката на подадените документи продължава. Продължава и приема на документи от работодатели по схемите „Заетост за теб“, 60/40 и 20/80, като 20/80 касае ресторантьорския бизнес, хотелиерството, туризма и транспорта.  Към месец януари на територията на област Ямбол, по схемата „Заетост за теб“ работят 184 души,като тя все още е отворена.