1 октомври – много празници в един ден!

На първи октомври се отбелязва Световният ден на музиката и поезията. Празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва в 120 страни. През 1980 г., по повод 700-годишнината от рождението на св. Йоан Кукузел, денят 1 октомври е обявен и за Празник на българските певци и музиканти. Това е ден, който трябва да напомни за мястото на музиката в живота на хората и ролята й за духовното ни извисяване.

Международният ден на възрастните хора е ден на ООН, който се отбелязва ежегодно на 1 октомври. На 14 декември 1990 година Общото събрание на ООН гласува да определи този ден като Международен ден на възрастните хора. За първи път честването на Деня е на 1 октомври 1991 година. Денят се отбелязва с дейности за повишаване на емпатията, обществената информираност и чувствителност относно проблемите, с които възрастните хора се сблъскват като проблемите, свързани със стареенето, малтретирането на възрастни хора и други. Това е и ден, в който се отбелязват приносите, които възрастните хора имат към обществото.

На тази дата, през 1891 година в Русе, започва работа първият самостоятелен български застраховател – дружество “България”. Затова на 1 октомври отбелязваме и Деня на застрахователя.

1 октомври е Международният ден на кафето. Според данните на националната ни статистика потреблението на кафе, средно на една лице, през 2001 година е било 0.9 кг, докато през 2016 година то е нараснало на 1.7 кг.