Ямбол получава финансиране за саниране на жилищни сгради в размер на 93 % от предварителния лимит

Градът е на седмо място спрямо останалите 47 общини със същото и с по-високо  финансиране и на първо място в резервния списък с  положително оценени сгради.

Община Ямбол получи одобрение за финансиране на жилищни сгради в размер на над 27,6 милиона лева чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Тези средства ще позволят санирането на 9 многофамилни сгради, като действията ще стартират след формалното подписване на договорите между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Общината. В Община Ямбол бяха регистрирани нови сдружения на собственици, заедно със съществуващите, като общият брой на подадените заявления достигна 41, с обща стойност на проектите 65 999 682 лв. Всички заявления бяха навременно подадени в системата ИСУН от служители на дирекции УТС, Европейско финансиране и програми и Правни дейности, според указанията на финансиращия орган. Община Ямбол също подпомогна 11 сдружения с временни заеми за извършване на задължителните енергийни и технически обследвания.

„Имаше недоволство от страна на кметове и от сдруженията на собствениците на блоковете, относно размерът на одобрения бюджет в общини, получили по-малък от предвидения за тяхната община. Класирането на Ямбол спрямо другите общини е добро, още повече, че текат преговори на сдружението на общините (НСРОБ) с правителството, резервните блокове също да бъдат включени в програмата, а там многофамилни сгради от Ямбол са на първите осем места. Още при започването на програмата интересът към нея беше много голям, но на желаещите да кандидатстват беше обяснено, че за съжаление няма да има възможност всички да бъдат одобрени.“, коментира кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Избраните за финансиране 9 проекта представляват 93% от определения предварително лимит за общината. Два от тях вече бяха подпомогнати от Общината, като сега получената сума ще бъде приспадната от окончателното им финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Община Ямбол е една от малкото общини с одобрено финансиране, близко до максимално определения бюджет. Доказателство за това е фактът, че в списъка на резервните блокове тя е на първо място, като първите осем обекта са от града. От 47 общини с одобрено финансиране и лимит до 30 и до 50 милиона лева, Ямбол е на седмо място, като разликата с първата община е само 1,8 милиона лева. 

31 жилищни сгради от общината, включени в резервния списък, могат да кандидатстват за финансиране от втория етап. Те имат предимството на вече прегледани документи и изпълнени допълнителни изисквания. Съсобственици в блокове, които досега не са участвали, също могат да подадат заявления.

 За втория етап, който вече е одобрен по тази програма е предвиден бюджет от 282 470 400 лева, като одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците трябва да осигури 20% собствено участие от допустимите разходи по проекта. Заявленията се подават чрез общинската администрация. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г. Крайният срок за кандидатстване чрез системата ИСУН 2020 е 29 февруари 2024 г. до 17:00 ч., а заявления от сдруженията на собствениците ще се приемат в общинска администрация до 16.02.2024 г.

Инвестициите на собствениците в енергийни обследвания и конструктивни паспорти ще улеснят участието им в бъдещи програми за енергийна ефективност. До края на 2027 година всяка сграда трябва да има технически паспорт. Сертификатите за енергийна ефективност, валидни до 10 години, могат да бъдат използвани за подготовката на документи за участие в други програми, разработвани от министерството.

Освен това, Програма „Развитие на регионите“ предвижда 409 млн. лв. за енергийна ефективност. Предстои също стартирането на Националния декарбонизационен фонд и обявяването на процедура от Фонда за справедлив преход.