Ямбол е петият град в България, който става част от локализираната система на Дирекция „Национална система 112“

Ямбол ще се превърне в петия областен град в България, след София, Пловдив, Бургас и Русе, който ще има възможността да се възползва от локализираната система на „Национална система 112“, благодарение на инж. Цветомир Цеков, директор на Дирекция „Национална система 112“ в системата на Министерство на вътрешните работи, както и на инициативността на общинската администрация.
Това стана ясно на среща на кмета на община Ямбол Валентин Ревански и областния управител Васил Александров с инж. Цветомир Цеков, провела се днес в сградата на Община Ямбол.
Характерното за „Национална система 112“ е, че всички сигнали на гражданите, които касаят живота, сигурността и имуществото им, ще бъдат предавани автоматично чрез системата на съответните институции, като Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Дирекция „Полиция“ в системата на МВР, Спешна помощ и други.
Новата система ще улесни обработването на сигналите и ще забърза реакцията на съответния орган, което може да бъде много полезно при указването на помощ. До този момент сигналите се записваха от дежурните диспечери, които ги предаваха към съответната институция.
Вече е подписан договор между Община Ямбол и представителите на системата и всички сигнали, свързани с дейността на Общината, ще бъдат насочвани директно към нея. По този начин ще бъде спечелено време за адекватна, бърза реакция и своевременно предоставяне на справки и анализи, които ще подпомогнат общинската администрация при вземане на решения в кризисна обстановка.
Друг важен елемент от дейността на „Национална система 112“ е, че много ефективно ще бъде използвана системата за видеонаблюдение в града. В момента на предаване на сигнала на телефон 112, автоматично ще се включват и камерите в предварително зададен радиус. Това ще позволи на различните институции в реално време да наблюдават извършени престъпления, злополуки и други.
Система за обществено предупреждение също ще бъде включена в действие. Когато гражданите се намират в потенциална опасност, те ще получават автоматично съобщение на мобилните си телефони с информация за съответната рискова ситуация, както и указания какво трябва да направят, за да я избегнат.
Обажданията към телефон 112 от страна на гражданите вече ще се осъществяват не само гласово, но и чрез видео и текст. Дежурните диспечери директно ще получават и местоположението на телефона, от който е прието обаждането. Това ще разшири възможностите и обхвата на помощ от страна на действащите институции.