Ямбол е домакин на Регионална архитектурна среща

Регионална архитектурна среща под мотото „Професия архитект – посоката днес“ ще се проведе на 3 и 4 ноември в Ямбол. Домакин на форума е Регионална колегия- Ямбол към Камара на архитектите в България. Участници в срещата са  архитекти от регионалните колегии към Камара на архитектите от район Югоизточен – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора.

В рамките на срещата ще се проведе кръгла маса, на която ще се акцентира върху идеи, които архитектите предлагат за преодоляване на проблемите, както в ежедневната им професионална практика, така и във формиране на позиции по защита на обществения интерес в сферата на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Три са основните теми на предстоящата дискусия – цената на архитектурния труд, професионалната квалификация и нова законодателна рамка по устройство на територията. В края на кръглата маса ще се формулират констатации, анализи и предложения по трите конкретни теми, които да бъдат представени пред ръководните органи на КАБ с искане да се изведат като приоритетни задачи в дейността на професионалната организация.

Откриването на срещата е на 3 ноември от 13,30 часа в заседателната зала на хотел„Диана палас” – Ямбол. Гости на форума са председателят на УС на КАБ арх.Борислав Игнатов и  инж.Петър Филипов-председател на Областна колегия -Ямбол към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, както и председателите на регионални архитектурни колегии от цялата страна. Покана е изпратена и до областния управител на област Ямбол Димитър Иванов.

Регионална колегия на Камарата на архитектите – Ямбол започва дейността си подтова име  през 2004г. За пръв председател е избран арх. Сотир Камбуров, който е преизбран за два мандата. Втори мандат има и сегашният председател арх. Даниела Сивкова. Общо в РК на КАБ – Ямбол членуват 32 архитекти от петте общини в областта.