Ямболски младежи участваха в обучение за личностно развитие и лидерство в град Априлци

Община Ямбол и Превантивно информационен център към Общински съвет по наркотични вещества – Ямбол (ОбСНВ) организира обучение на тема: „Личностно развитие, лидерство и младежко представителство – планиране и организиране на събития и инициативи“. То се проведе в град Априлци по повод изпълнение на приоритетите, залегнали в Общинския план за младежта 2023 година.

Участие в мероприятието взеха  членове на Младежки парламент – Ямбол и доброволци от общинския младежки доброволчески клуб към ОбСНВ.

Чрез различни активности и интерактивни игри младите хора имаха възможността да се включат в дейности, насърчаващи самоорганизацията, популяризирането и прилагането на добри практики за младежка гражданска активност и създаването на условия за подкрепа и развитие на младежки кампании и инициативи.

Като най-важни сред научените неща, участниците изтъкнаха усвояването на качеството да работят в екип по обществено важни въпроси, касаещи възможността на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, да усъвършенстват своето личностно развитие и постигане на автономност, да изграждат своята устойчивост и да се подсигурят с умения за живота, за да се справят с променящия се свят.

Обучител бе Даниел Джинсов от Младежкото сдружение за мир и развитие на Балканите, град Пловдив. 

Припомняме, че Младежки парламент – Ямбол бе създаден през септември 2022 година, когато беше приет неговият устав. От тогава насам той се занимава с много дейности и инициативи, които целят да обогатят живота на подрастващите, както и на жителите на Ямбол изобщо.