Ямболският бизнес има клиенти, сгради, машини и капитал, но няма хора!

Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев проведе работен обяд с ръководството на Индустриална стопанска асоциация – Ямбол, начело с председателя й Моньо Тодоров, и с членове на асоциацията. В срещата участва и областният управител на Ямбол Димитър Иванов.

Основен фокус на проведения разговор бе необходимостта от либерализация на пазара на труда. Липсата на работна ръка е огромна и това поставя местните фирми в невъзможност да изпълняват поръчките навреме и в пълен обем. Ямболският бизнес има клиенти, сгради, машини и капитал, но няма хора!

Липсата на кадри е повсеместна, дори в Областната администрация има незапълнени щатове за инженери, юристи и IT-специалисти. Ако с нискоквалифицираните кадри бизнесът някак се справя (главно благодарение на ромското население), то гладът за инженери и други квалифицирани кадри е голям“, споделиха участниците в срещата.

Налице е и сериозна миграция на населението – от завършилите през миналата година 600-800 ученици, едва една-трета са останали в Ямбол, а останалите са потърсили реализация в Бургас, в столицата или в чужбина, въпреки съществуващия в града филиал на Тракийския университет и въпреки практиката на голяма част от местните работодатели да отпускат стипендии за ученици в профилираните гимназии. Особено през летния сезон отливът на работна ръка към Бургас е съществен.

Представителите на ямболския бизнес изразиха очакване за съдействие от страна на БСК да се ускори подписването и прилагането на различни двустранни спогодби за внос на работна ръка от трети страни. В тази връзка, беше подчертано, че само с по около 50 души повече по-големите фирми в региона биха могли да удвоят производството си.

От своя страна, областният управител Димитър Иванов предложи засилване на партньорството с БСК в посока повишаване на информираността на младите хора за възможностите за реализация в производството. Той отбеляза, че съществува стара и твърде погрешна нагласа, а реалността е коренно различна – предприятията вече имат чисто производство и предлагат отлични условия за труд.

Моньо Христов запозна Радосвет Радев с основните параметри на работа на ИСА-Ямбол, като отбеляза, че Службата за трудова медицина към асоциацията обслужва над 700 фирми. Освен това, асоциацията издава сертификати за произход на стоки и е практически втората митническа агенция в Ямбол.

Поемам задачата да работя по поставените проблеми и да проведа необходимите срещи и разговори. Целта ми е да направя възможното предприемачите да имат свободата сами да намират хората, които да работят за тях, без да са притиснати от различни странични обстоятелства“, каза в заключение на разговора Радосвет Радев. Той изтъкна доброто разбирателство и партньорство, което БСК има с министъра на външните работи Екатерина Захариева, както и с други институции, отговорни за провеждането на политиките на пазара на труда.

Обиколката на Радосвет Радев в Югоизточна България приключи с посещение в Сливен, където разговаря с председателя на местната Индустриална стопанска асоциация Панайот Хаджииванов. Основен акцент в разговора беше поставен върху проблемната комуникация с представителите на администрацията, което пречи на инвестиционната активност в града и региона.