Ямболската търговско-промишлена палата стартира нов проект – „Местни стратегии за адаптиране към изменението на климата“

„Местни стратегии за адаптиране към изменението на климата“ (Local Strategies for Climate Change Adaptation) е името на новия проект, който ЯТПП стартира в края на 2023.

Проектът е финансиран от втората фаза на туининг програмата на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“. Основната цел на програмата е да засили диалога между турските и местните власти в Европейския съюз и да укрепи капацитета им за разработване на програми и проекти от различен мащаб, насочени към климата и околната среда.

Партньори по проекта са Специализираната администрация на провинция Одрин, Турция (Edirne Special Provincial Administration, Turkey) и Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата от България.

Проектът предвижда редица обучения и обмяна на опит в областта на предприемането на нови подходи и стратегии за борба с климатичните промени, които вече се отразяват и върху всекидневието на обикновените граждани.

На 30 януари в град Одрин турският партньор организира пресконференция,  в която участваха и партньорите от България, с цел да представят предвидения пакет от дейности.

Една от ключовите дейности по проекта е посещението на изложението Ecotech в Киелце, Полша през април 2024. Изложението е едно от най-значимите в Европа и се провежда за 24-та поредна година. Основен акцент се поставя върху представянето на съвременни решение за опазване на околната среда и управление на отпадъците. Изложението редовно се посещава предимно от представители на общински администрации от Европа, за да осъвременят знанията си в областта на управлението на отпадъците и как различните общини се справят с това.

По линия на проекта изложението ще бъде посетено от съвместна делегация от град Одрин, Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата. Участниците в делегацията ще се срещнат и с представители на Община Киелце, които са основни съорганизатори на изложението.