ЮИДП с призив: Превенцията – най-добрата защита от горски пожари!

„Средногодишно пожарите на територията на Югоизточно държавно предприятие – Сливен засягат над 13 000 дка гора, което е площ сравнима с размерите на 1850 футболни игрища. Затова на прага на активния пожароопасен сезон апелираме за повишено внимание при боравене с огън на открито и напомняме, че паленето в гората е забранено, освен на обозначените за това места.“, призовават от предприятието.

Във всички териториални поделения на ЮИДП-Сливен са утвърдени годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари, които се осъществяват от горските стопанства успешно и са в процес на провеждане. Противопожарната техника на предприятието е в пълна готовност да реагира при възникване на запалвания.

Тече и контрол по изпълнението на противопожарните мероприятия и оборудване на поделенията, който се извършва от експерти на централното  управление на ЮИДП, районните служби на ПБЗН и регионалните дирекции по горите. Специално внимание е отделено за подготовката на минерализовани ивици, лесокултурни и бариерни прегради, които ограничават пътя на възникнал пожар от пътна мрежа, а и не само към горите.

Превенцията – най-добрата защита от горски пожари!

 • Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци.
 • Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при напускане на района.
 • Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.
 • Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефект на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви.
 • Всички моторни превозни средства, които навлизат в горски местности, трябва да са оборудвани с искрогасители.
 • Разчистването от сухи клони в горски участъци трябва да става чрез извозване на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

 

Какво да правим при горски пожар?

 

 • В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи или плат. Покрийте откритите части на тялото си с подръчни дрехи или тъкани.
 • Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара. Придвижвайте се приведени.
 • При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или по дерета с вода.
 • Съобщете кратко и точно на телефон 112 за мястото на пожара.
 • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река – намокрете дрехите и тялото си или се потопете  в нея.
 • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците.
 • Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината.
 • Оказвайте помощ и съдействие на пожарните екипи, гасаческите групи и доброволците при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.