ЮИДП на работно посещение в Областна администрация Ямбол

Ръководството на “Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен проведе работна среща с областния управител на Областна администрация – Ямбол Биляна Кавалджиева. Участие в нея взеха директорът на предприятието инж. Димчо Радев и неговия заместник инж. Станимир Сотиров, както и директорите на двете стопанства в областта – инж. Борислав Цвятков на ДЛС-Тунджа и инж. Николай Мишинев на ДГС-Елхово.

 

Основните теми, които участниците обсъдиха бяха пожароопасния сезон и мерките за предотвратяване на пожари в горските територии, както и снабдяването с дърва за огрев на местно население за предстоящия зимен сезон. Г-жа Кавалджиева приветства участниците и им благодари за инициираната среща, като отбеляза, че тя е много полезна за ефективността както на настоящи, така и на бъдещи съвместни дейности.

 

В своето обръщение инж. Радев отбеляза, че тази година пожарите, възникнали в областта са четири, като при тях са засегнати 1300 дка горски площи от низови пожари и 300 дка от върхови. “Стопанствата в региона са организирани и са снабдени с противопожарна техника. От предприятието планираме закупуване на булдозер, който да се използва за областите Сливен и Ямбол  за изкопаване на противопожарни ивици около населените места. с цел обезопасяване на населението и съхраняване на имуществото им.”, сподели директорът. Той заяви, че бракониерството в региона също е намаляло значително, заради контрола, който се прилага от горските власти. Стопанствата се стараят да задоволяват населението с дърва за огрев според нуждите им, за да не се стига до незаконни сечи. Инж. Радев отбеляза, че в област Ямбол се правят най-много залесявания и че лесокултурните дейности, изпълнявани в региона, представляват 50% от дейността в това направление на предприятието.

 

Директорите на стопанствата представиха актуални данни за пожарите в техните региони, както и справки за заявени и доставени количества дърва за огрев на населението. И тук те отчетоха спад на търсенето, поради презапасяване с дървесина и отбелязаха, че недостиг през зимния сезон не се очаква.

 

Обединяването на институциите е ключът към успешната превенция. Отговорността към човешкия живот и природата е приоритет за всички ни. Около това се обединиха участниците в заключение на срещата. Те планираха бъдещо експертно съвещание за региона и се съгласиха подобни срещи да станат регулярни.