ЮИДП ДП – Сливен и Технически университет – София залесиха дръвчета за Седмица на гората 2022

    Три броя дръвчета кедър и четири броя ела вече красят двора на
Инженерно-педагогическия факултет – Сливен към ТУ – София. В
инициативата, даваща старт на Седмица на гората 2022 г., взеха участие
експерти от ЮИДП ДП гр.Сливен, служители на ДГС – Сливен и представители
на Технически университет – София. Залесяването на младите дървета,
предоставени от горски разсадник „Абланово“ към горското стопанство в
град Сливен, е част от националната кампания на държавните предприятия и
държавните горски стопанства с доброволчески организации, граждани и
институции, в която чрез беседи и информационни материали се предоставя
възможност на участниците освен да залесяват, да научат повече за
дейностите, свързани с грижите за гората.

    Официални гости на събитието, които се включиха в засаждането на
дръвчетата, бяха зам.-директорът на ЮИДП ДП гр.Сливен инж. Станимир
Сотиров, ректорът на Технически университет София проф. дн инж. Иван
Кралов, проф. дн инж. Георги Тодоров – декан на Машинно-технологичен
факултет на ТУ-София и проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков – зам.-
Ректор на ТУ-София за „Факултет и Колеж – Сливен“. Те се обединиха около
твърдението, че и днес най-важната задача на лесовъдите и на цялото
общество е опазване и подобряване състоянието на горите, така, че с
гордост и достойнство да предадем на бъдещите поколения една
Величествена българска гора и благоприятна градска среда, в която всички
живеем.