„Що е то толерантност“

Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха дискусия на тема „Що е то толерантност“ с ученици от шести клас от ОУ „Петко Р. Славейков“. Целта на лекцията бе да се стимулира толерантността от ранна детска възраст. Обсъдени бяха различията между хората – раси, лични качествата, специфични физически белези и лични потребности на всеки човек. В края на дискусията участниците се обединиха около идеята, че всеки човек е уникален по своята същност, затова е важно да уважаваме и зачитаме различията.

Благодарения на различията всеки човек се научава да бъде толерантен и да приема различните от него хора.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол