Шест станции за измерване на чистотата на въздуха монтираха в Ямбол

   Жителите на Ямбол вече имат възможност по всяко време онлайн да се информират за чистотата на въздуха в града, след като Община Ямбол монтира станции в шест различни точки. Измервателните станции са разположени в кв. „Аврен“, Централна градска част, Градски парк, ж-к „Георги Бенковски“, к-с „Златен Рог“ и квартал „Каргон“.
Станциите измерват няколко показателя: температура, атмосферно налягане, влажност на въздуха, както и различни категории и стойности на фини прахови частици (ФПЧ-10 и ФПЧ-2,5) в атмосферния въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето.
    Данните към платформата са достъпни през сайта на Община Ямбол: https://air.yambol.bg/portal/home
Регламентирани са следните норми за фини прахови частици:
1. ФПЧ-10:
-Средноденонощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве – 50 µg/m3 (не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на 1 календарна година);
– Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве – 40 µg/m3.
2. ФПЧ-2,5:
-Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве – 20 µg/m3.