Шест обекта в Безистена на търг

   Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти обяви община Ямбол. Кабинет за лекарска практика и шест обекта в Безистена са обект на процедурата. Според заповедта на кмета Валентин Ревански срокът за отдаването им е 5 години, а предмета на дейност е по предназначение – здравни услуги, питейно заведение и търговия със сувенири. 

  Допълнителна информация: