Шестнадесети общински празник на виното в Скалица

На 12-ти февруари 2021 г., от 10.30 часа, в с. Скалица, ще се проведе Шестнадесети общински празник на виното. Организатори на празника, който включва конкурси за бяло, червено вино и за гроздова ракия, са община „Тунджа“, Кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928″, село Скалица.

          Материалите за дегустация могат да бъдат предоставени в срок до  09.02.2021 г. в община „Тунджа“, етаж 3, стая 316, стая 317, 318 или в Кметство с. Скалица /до края на работния ден/.

          Предвид обстановката и въведените противоепидемични мерки Шестнадесети общински празник на виното няма да има мащабността на предходните формати, но отново ще бъде спазена традицията с ритуалното зарязване на лозата.