Шестнадесети общински празник на виното

На 12-ти февруари 2021 г., в с. Скалица, община „Тунджа“ се проведе Шестнадесети общински празник на виното, с организатори община „Тунджа“, Кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928″, село Скалица.

          Гости на празника бяха Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“, заместник-кметовете Светла Стоянова,Татяна Стоева и Станчо Ставрев, Галина Иванова- временно изпълняващ длъжността секретар на общината, Никола Колев- изпълнителен директор на „Балар“ АД, Димитър Върбанов- управител на „Балар“ АД.

          Предвид епидемичната обстановка един от най-жизнерадостните празници в Културния календар се проведе в по-различен формат, който включваше награждаване на победителите в конкурсите за ракия, бяло и червено винои ритуалното зарязване на лозата.

          Тази година за участие в конкурса за ракия бяха предоставени 10 проби, за бяло вино-11, а за червено вино 21, оценени от компетентно жури в състав :

Председател- инж.-енолог Диана Стоянова и членове: инж. технолог Татяна Жекова, Димитър Върбанов и Никола Колев.

          В конкурса за ракия, на първо място беотличен Ваньо Иванов от с. Гълъбинци, на второ място- Иванка Страхилова от с. Скалица , а на третото място- Янчо Янков от с. Кабиле, като наградите на участниците връчи Никола Колев. В конкурса за бяло вино първото място зае Мирослав Михалев от с. Роза, а на второ и трето- Иван Иванов от с. Кабиле и Иван Ганчев от с. Гълъбинци, които бяха наградени от кмета на с. Скалица Митко Петков. Най-очакваните резултати естествено бяха тези от конкурса за червено вино. На почетното трето място се нареди Мартин Динев от с. Роза, а на второ Стоян Чолаков от с. Чарган.

Първото място спечели ИванИванов от с. Кабиле, който бе избран и за „Цар на виното“ за 2021 г. Наградите на отличените в конкурса за червено вино връчи кметът на община „Тунджа“- Георги Георгиев, който поздрави всички лозари и винари.По традиция след награждаването бе извършено ритуално зарязване на лозата, в което се включиха и ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица.