Шанс за млади вишисти с програма „Старт в кариерата“

     Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол уведомява, че от 01.10.2019 г. започна процедурата за кандидатстване за работни места в централните ведомства на държавната администрация и техните териториални поделения по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2020 г. Програмата се реализира от Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта.

    Обявени са общо 1989 работни места за страната, като за град Ямбол техният брой е 27.

     Инициативата отново ще предостави възможност на безработни вишисти до 29 годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

     Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

– да са на възраст до 29 години, ненавършени до 18 октомври 2019 г. включително;

– да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;

– да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица;

– да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Срокът за подаване на документи е до 18 октомври 2019 г. в бюрата по труда в цялата страна или с подаване на електронно заявление чрез официалния сайт на Агенция по заетостта.

Консултации и съдействие при кандидатстването могат да бъдат получени в Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол, ул. „Васил Карагьозов” № 2, както и във всички останали бюра по труда в страната.