Читалище „Умение-2003“ въвежда доброволчески книжки

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Доброволчески книжки въвежда от декември 2016 г. Читалище „Умение-2003“. В тях ще се отразява всяко включване на млади хора в доброволчески инициативи с цел признание на техните умения и труд.

Отпечатването на първите за област Ямбол доброволчески книжки стана възможно по проект „Ковачница за младежка активност“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта. Инициативата на младежките клубове „Доброволческа работилница за идеи и изкуство“ и „БМЧК Умение“ към читалище „Умение-2003“, която беше представена на пресконференция на 28 декември 2016 г., се базира на тяхното убеждение, че насърчаването на доброволчеството е най-доброто решение за социалното включване и личностната мотивация на младите хора в неравностойно положение и тези, които не са в заетост, образование и обучение.  

Вече се проведоха първите информационни кампании в крайни квартали на Ямбол, предстоят такива и в отдалечени села на общините Стралджа и Болярово. Уверени, че демонстрацията на личния пример и груповото споделяне са успешни методи за стимулиране на гражданската активност, младите доброволци от  двата клуба на Читалище „Умение-2003“ ги прилагаме на практика, като чрез ролеви игри и открити дискусии анализират информираността и нагласите на своите връстници с цел да ги привлекат към своите инициативи. 17 млади хора ще бъдат включени през февруари в двудневно обучение в НУЛЦ на БЧК – Лозен с цел да усвоят практически умения в доброволческата работа и за личната си безопасност при екстремни ситуации, както и умения за планиране и реализация на доброволческа инициатива и онлайн-кампания. Участниците в обучението ще получат първото признание на своя доброволчески труд още през февруари 2017 г., когато ще имат възможност да реализират своята първа доброволческа инициатива в избрано от тях малко населено място в област Ямбол.

30 са финансираните проекти от Министерство на младежта и спорта по подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании за тази година, Читалище „Умение-2003“ е единствената организация от област Ямбол, която е получила финансиране, каза на пресконференцията Калоян Калиманов – председател на Ямболски младежки информационен център /ЯМИЦ/. Читалището всъщност е втората организация от областта след ЯМИЦ, регистрирана в регистъра на Националната информационна система на младежта, което е едно от изискванията за участието в проекти по Националната програма за младежта 2016-2020. 

Проект „Ковачница за младежка активност“ на Читалище „Умение-2003“ ще се реализира на територията на общините Ямбол, Болярово и Стралджа през периода декември 2016 – февруари 2017 г. Отпуснатото финансиране по Национална програма за младежта (2016-2020) от Министерството на младежта и спорта са в размер на 4850 лева.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA