Читалище „Умение“ удължава сроковете по два конкурса

До 15 май 2018 г. се удължават сроковете за участие в 2-та конкурса на Читалище „Умение-2003“ по кампанията „Рано ми е“.
Конкурсът за видеоклип/презентация срещу хейтъри цели популяризиране на мерките за предпазване от онлайн-насилие. Помощни материали за него можете да намерите в сайта на Центъра за безопасен интернет – https://www.safenet.bg/bg/.


Вторият конкурс – за Facebook страница/група за положителни послания, новини, събития със съученици, приятели, близки, цели популяризиране на методите за добра комуникация в социалните мрежи.
Конкурсите се провеждат в рамките на инициативата #OFFhaters&safeIdentity, която се финансира от Български фонд за жените.
Ограничения за възраст на авторите, брой и обем на съдържанието на материалите за двата конкурса няма. Достатъчно проектите да бъдат изпратени на e-mail: umenie2003@gmail.com или на страницата Читалище „Умение“ във Facebook до 15 май. Наградите ще бъдат връчени на празника „Рано ми е“, който ще се проведе в ПТГ „Иван Райнов“.