„Чиста вода за здравословно детство“

На днешната пресконференция в община „Тунджа” кметът Георги Георгиев сърдечно приветства председателя на „Ротари клуб“ – гр. Ямбол, Петър Карамарков и секретарят на клуба Валери Александров за тяхната инициатива „Чиста вода за здравословно детство“.

Проектът на „Ротари клуб“ – гр. Ямбол, е посветен на превенцията на детското здраве за осигуряване на питейна вода с подобрени качества, чрез поставянето на специални филтри.

Филтрите бяха доставени и монтирани в детска група „Изворче“ – с. Кабиле, в групите в с. Хаджидимитрово и с. Кукорево, като се обхващат над 150 деца в тези детски заведения.

Съоръженията са закупени със средства набрани на коледния бал на „Ротари клуб“. Представителите на клуба се надяват тази инициатива да продължи своето развитие и всички детски градини на територията на община „Тунджа“ да бъдат оборудвани с такива устройства.