Четири изпита на Националното външно оценяване след 10 клас догодина

Две задължителни матури и две по желание ще полагат сегашните деветокласници догодина, когато станат в десети клас. Те ще са първия випуск по новия закон, който ще има Национално външно оценяване и в десети клас. Родителите обаче вече се притесняват. Заради многобройните им въпроси потърсихме повече информация от просветното министерство- какви ще са изпитите, как ще се оценяват и ще влизат ли оценките от осми до десети клас в дипломата за завършено средно образование.

Националното външно оценяване след 10-ти клас, догодина, ще бъде по два задължителни предмета- български език и литература и математика и по два предмета по желание- чужд език и информационни технологии. Изпитът по български ще е тест от въпроси с избираем или свободен отговор, ще се създава и текст. По математика изпитът също ще е тест с различни по вид задачи.

По литература ще са дават само българските автори, изучавани от осми до десети клас.Чрез изпитите по желание пък учениците ще могат да получат сертификати за владеене на език и дигитални умения.На тестовете ще се пишат точки, които няма да се превръщат в оценки. Тези точки ще бъдат записани в Удостоверението за завършен Първи гимназиален етап.

В това удостоверение ще влизат още средноаритметичните оценки по предметите от осми, девети и десети клас.

Изключително важно е родители и ученици да знаят, че точките, получени на Националното външно оцеляване след 10-и клас и всички оценки по различните предмети, получени в осми, девети и десети клас няма да влизат в дипломата за завършено средно образование.

Защо тогава ни е удостоверението за завършен Първи гимназиален етап в 10-и клас? С него учениците, които желаят могат да започнат работа. Те са вече на 16 и образованието нататък не е задължително. Ако пожелаят обаче по-късно отново могат да се върнат в системата.

Учениците, които продължат в 11 и 12 клас ще имат или професионално, или профилирано образование. Ще се учат само няколко най-важни общообразователни предмета – български, математика, чужд език, гражданско образование, физическо, но ще има най-различни профили от по три или четири предмета. Ще има промени в матурите. Те ще са две задължителни – едната български език на общообразователно ниво, другата – профилиращ предмет. В дипломата за средно образование ще влизат само оценките от 11 и 12 клас и матурите.