Четири автомобила на длъжник продава на търг през септември НАП Ямбол

Четири автомобила продава на търг с тайно наддаване НАП Ямбол на 29 септември. Два камиона и лек автомобил всички с марка „Пежо“ и автобус „Мерцедес“  се предлагат на трета тръжна процедура. Те са собственост на задлъжняло дружество с неплатени данъци и осигуровки. Всички автомобили са произведени през 2005 и 2006 година и са в добро техническо състояние, а обявената им първоначална тръжна цена е 1500 и 2500 лева за товарните и 2000 лева за лекия автомобил. За автобуса е обявена начална цена 9 000 лева.

   Условията и правилата за участие в продажба чрез търг с явно и/или тайно наддаване по реда на ДОПК и провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на офис Ямбол, и на интернет страницата на НАП на адрес: https://sales.nra.bg

От  НАП Ямбол отчитат, че около 15 на сто от лицата и фирмите с просрочени задължения остават напълно пасивни и не търсят контакт с приходното ведомство. В тези случаи се предприемат крайните мерки на принудителното изпълнение, запорират се банкови сметки на длъжниците, изземват се пари от каси, налагат се възбрани върху движими и недвижими вещи, разпродава се имущество. Публичните изпълнители апелират към задължените лица да бъдат активни в контакта с приходната администрация, защото винаги може да се достигне до приемливо споразумение за разсрочено погасяване на дълговете.