Четвърти празник на самодейното изкуство в Тенево

Община „Тунджа“ и Сдружение „Читалища с бъдеще 2021“ организират  Четвърти общински празник на самодейното изкуство „Хоро се вие, песен се пее“. Проявата е планирана за 20 април  в читалището на село Тенево. 
В празника могат да участват читалищни състави, състави на пенсионерски клубове, училищни групи и състави на групи от детски градини.