Четвърти Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” – статут

С Т  А  Т  У  Т


                      на Четвърти Национален литературен конкурс „Станка Пенчева”

под надслов „Дървото на живота” – Стралджа 2018                            

ОРГАНИЗАТОРИ

         Четвъртият Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” се организира от Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината и е част от програмата на тържествата, посветени на празника на общината – 8 ноември и нейния покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в гр.Сливен и прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, където се намира бащиния  й дом.


ЦЕЛ
           Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя.

РЕГЛАМЕНТ

             Националният конкурс „Станка Пенчева” се провежда  на всеки две години и се финансира от бюджета на Община Стралджа, дарители и други източници и се оповестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа.

           Конкурсът  се провежда в следните направления поезия – стихотворение  /до три броя/ проза – кратък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни страници/.

           Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.

           Материалите за участие се изпращат  до 20 октомври 2018г. на адрес:

           гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12, Община Стралджа / за Национален конкурс „Станка Пенчева” /.

                Конкурсът е анонимен, ­в плик  се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора и кратка анотация на творчеството на кандидата.

.

        

                        
              Конкурсните произведения ще бъдат  оценявани  от  компетентно жури, утвърдено от Кмета на Общината. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии:

–          Оригиналност и творчески подход;

–          Езикова и стилистична култура;

–          Графично оформяне на творбите.

НАГРАДИ:

                  Ще бъдат връчени  по три награди ( I, II и III- та)  за  всяко от направленията   

        І място – грамота  и парична награда

        ІІ място – грамота и парична награда

        ІІІ място – грамота и парична награда

                  Предвидена е и специална награда – приз  Станка Пенчева от Кмета на общината.      

        
               На 1 ноември от 11,30 ч. в ресторант „Роял” гр.Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за отчитането и връчването на наградите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

                   Националният конкурс  „Станка Пенчева” завършва с литературно четене на наградените творци.

                   За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:

 тел. 04761/64-67,  GSM: 0885222006