Честит празник!

„Да живее свободна и независима България! 
Да живее българският народ!“

 Манифест на княз Фердинанд за обявяване държавната независимост на Република България