Честит празник, Община „Тунджа“ !

Честит празник, тунджанци! 
Честит празник, Община „Тунджа“! 
Да пребъде земята тунджанска, да се съхрани духът тунджански!